GIÁO DỤC
BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG
LÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC NGẮN NHẤT


Kết nối triệu trái tim vì giáo dục

Các hoạt động của tôi

Giáo dục

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

Truyền cảm hứng

Tiếp lửa cho hàng ngàn giáo viên trên cả nước với đam mê xây dựng cộng đồng giáo viên hạnh phúc

Chia sẻ

Các chương trình chia sẻ online và offline được tổ chức thường xuyên

Nghiên cứu

Nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục

Bạn có nhiều trăn trở?

Bạn là nhà quản lý giáo dục, giáo viên hay phụ huynh có nhiều trăn trở về giáo dục, muốn con em, học sinh và chính bản thân mình được phát triển ngày một tốt hơn?

Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng bạn!

photo_5e8da68006ed3fab23c4c9f8_1586341638