Chúng ta cần phải làm thay đổi cùng lúc đồng bộ 03 nhân tố chính ảnh hưởng tới trẻ, trực tiếp tạo ra môi trường phát triển của trẻ – đó là cha mẹ, thầy cô, lãnh đạo nhà trường và nhất thiết phải đổi mới từ quan điểm giáo dục, phương pháp giáo dục đến nâng cấp năng lực, tạo thói quen mới, góc nhìn đa chiều để hiểu và đồng hành cùng con trẻ, làm gắn bó hơn, sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa thầy và trò, cha mẹ và con cái, phụ huynh và thầy cô.