Mỗi trẻ là một cá thể độc lập, mỗi trẻ có một cách học riêng với những mạnh yếu khác nhau. Để phát triển tối đa thế mạnh của trẻ là một hành trình kiên trì và nhẫn nại của cả cha mẹ và thầy cô với một tình yêu thương vô điều kiện.