Khoá học giúp nhận thức được bản chất của giáo dục và sứ mệnh của những giáo viên đối với việc giáo dục thế hệ trẻ.