Giáo viên không chỉ là người truyền tải kiến thức cho HS mà còn là người thắp lên trong lòng các em những ngọn lửa.