“Công việc của người cha hay người mẹ là lớn lao, bởi vì họ đang đem một vị khách mới vào thế giới – người còn chưa biết gì, nhưng người đem tiềm năng nào đó. Không bậc cha mẹ nào muốn con cái mình bất hạnh; họ lúc nào cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc. Vấn đề là cách nghĩ thông thường của họ là sai. Họ nghĩ nếu đứa con trở thành bác sĩ, thành g iáo sư, kĩ sư hay nhà khoa học… thế thì chúng sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế, chúng lại không hạnh phúc! Con cái chỉ có thể hạnh phúc nếu chúng trở thành điều chúng đã tới đây để trở thành. Chúng chỉ có thể hạnh phúc khi chúng trở thành hạt mầm mà chúng đã mang bên trong mình.” – OSHO

Khi đọc đoạn này, mình thấy thật thấm thía. Bởi mình luôn quan niệm mỗi đứa trẻ sinh ra trên thế giới này đều mang trong mình một tiềm năng, một sứ mệnh nào đó. Và công việc của những người cha, người mẹ, của những người thầy, người cô là giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ tự khám phá ra tiềm năng mà chúng vốn có, khám phá ra điều mà chúng sẽ trở thành và để thật sự HẠNH PHÚC khi được là CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!

Photo by Simon Rae

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *