DẠY HỌC TÍCH CỰC là chương trình chuyên sâu đào tạo, hỗ trợ GV và Phụ huynh về các vấn đề trong dạy học và giáo dục con cái.