Showing 4 Result(s)

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THẾ NÀO NẾU KHÔNG CÓ BÀI KIỂM TRA TIÊU CHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC THÀNH CÔNG Ở PHẦN LAN?

Giáo viên ở Phần Lan là những chuyên gia có uy tín cao, được phép chịu trách nhiệm về quá trình học tập của học sinh. Họ có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào họ muốn miễn là họ biết những gì học sinh của họ đã học. ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THẾ …