ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THẾ NÀO NẾU KHÔNG CÓ BÀI KIỂM TRA TIÊU CHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC THÀNH CÔNG Ở PHẦN LAN?

Giáo viên ở Phần Lan là những chuyên gia có uy tín cao, được phép chịu trách nhiệm về quá trình học tập của học sinh. Họ có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào họ muốn miễn là họ biết những gì học sinh của họ đã học.

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THẾ NÀO NẾU KHÔNG CÓ BÀI KIỂM TRA TIÊU

CHUẨN

TRONG CÁC HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC THÀNH CÔNG Ở PHẦN LAN?

Giáo viên ở Phần Lan là những chuyên gia có uy tín cao, được phép chịu trách nhiệm về quá trình học tập của học sinh. Họ có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào họ muốn miễn là họ biết những gì học sinh của họ đã học.

Đó có thể là một bài kiểm tra viết không chuẩn hóa (thường là vậy, tuy nhiên, nhiều giáo viên tự thiết kế các bài kiểm tra để phù hợp với những gì họ đã dạy trên lớp học).

Hoặc đó có thể là một bài kiểm tra viết mà bọn trẻ có thể trả lời trong khi chúng được phép tra cứu trong sách. Ý tưởng là dạy bọn trẻ tập trung vào bức tranh lớn và hiểu nguyên nhân cũng như hậu quả; giáo viên sẽ luôn có thể kiểm tra các chi tiết, vì vậy, không cần phải ghi nhớ mọi thứ.

Đó cũng có thể là một dự án. Con gái tôi đang học địa lý của các nước Bắc Âu. Không có một bài kiểm tra để đánh giá kỹ năng của bọn trẻ sau khóa học; thay vào đó, giáo viên đã thực hiện một dự án nhóm phát minh ra một trò chơi cờ với bản đồ của các quốc gia Bắc Âu mà trong đó bọn trẻ phải trả lời các câu hỏi khi chơi trò chơi. Học sinh đã phải đọc các tài liệu, viết ra các câu hỏi, vẽ bản đồ trên một bìa carton lớn, phát minh ra các quy tắc và cuối cùng chơi trò chơi và trả lời các câu hỏi. Tất cả các nhóm đã chơi từng nhóm trò chơi khác trong lượt của mình. Đó là niềm vui, đó là sáng tạo, và bọn trẻ đã học mọi thứ cần phải học. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng bọn trẻ sẽ nhớ nhiều về bài học này hơn là làm bài kiểm tra với đầy thông tin, chi tiết.

Hoặc đó có thể là một danh mục đầu tư dựa trên web. Con gái tôi có một danh mục như vậy. Đôi khi trẻ làm những gì phải học với một người bạn: một người đang giải thích, người kia đang quay video và sau đó bọn trẻ tải video vào danh mục đầu tư trên web. Hoặc chúng đưa những bức ảnh mà chúng chụp vào danh mục đầu tư của mình. Hoặc trẻ học chơi một bài hát với ukulele trong video và sau đó giáo viên có thể nghe trên danh mục đầu tư của học sinh. Đó là một cách dễ dàng để giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh để tiếp tục giảng dạy.

Đôi khi, trẻ quyết định cách nào chúng muốn giáo viên biết những gì chúng đã học. Trẻ có thể viết một bài luận; có thể làm một video; có thể thuyết trình; có thể thực hiện một trò chơi hoặc bất cứ điều gì chúng muốn – miễn là điều đó cho thấy chúng đã học được những điểm chính của khóa học. Đồng thời, trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và biết cách học cụ thể của riêng mình. Điều này được coi là quan trọng hơn nhiều về lâu dài so với việc lặp lại một số việc mà họ đã nghiên cứu để thử nghiệm.

Tự đánh giá là một phần quan trọng của quá trình học tập ngay từ lớp một. Những đứa trẻ thường xuyên được yêu cầu nói cho giáo viên biết là chúng nghĩ rằng chúng đã học đủ. Mục đích là để dạy trẻ chịu trách nhiệm về quá trình học tập của chính chúng.

Trẻ học một giáo viên trong suốt 3 -6 năm nên giáo viên hiểu rõ học sinh của mình đủ để có thể nói những gì chúng đã được học và những gì không.

Những gì được coi là mục tiêu của đánh giá: trẻ em có học không?

Nếu không, không ai chịu trách nhiệm. Mục đích của phản hồi này là để giúp giáo viên biết liệu một số học sinh của họ có cần thêm trợ giúp trong vấn đề cụ thể nào không. Đó không phải là một dấu hiệu thất bại của giáo viên hoặc đứa trẻ. Điều đó giúp giáo viên sẽ sử dụng một loại phương pháp giảng dạy khác vào lần tới; hoặc có thể một số trẻ cần sự giúp đỡ thêm của một số chuyên gia khác.

Tất cả là do niềm tin. Các giáo viên đáng tin cậy: họ là những chuyên gia, họ hiểu rõ học sinh của mình hơn bất kỳ ai và họ được giao phó quá trình học tập của học sinh. Ở đó, không cần phải đánh giá các phương pháp giảng dạy của họ bằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn; Họ biết rõ rằng họ cần cố gắng hết sức để học sinh của mình học tập. Nếu có gì đó không ổn, họ sẽ thử một cách khác.

Tác giả Katja Kaila, Finland

Nguyễn Việt Trung dịch