LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY HỌC SINH CÓ KHẢ NĂNG HỌC TẬP KHÁC NHAU

Dạy học sinh trong cùng lớp học nhưng có các cấp độ học tập khác nhau sẽ thực sự khó. Tuy nhiên, việc học cách phân biệt khả năng học tập của học sinh có thể giúp giáo viên trình bày bài giảng theo cách sẽ thu hút được tất cả học sinh trong lớp cùng một lúc.

Làm thế nào để dạy học sinh có khả năng học tập khác nhau

Dạy học sinh trong cùng lớp học nhưng có các cấp độ học tập khác nhau sẽ thực sự khó. Tuy nhiên, việc học cách phân biệt khả năng học tập của học sinh có thể giúp giáo viên trình bày bài giảng theo cách sẽ thu hút được tất cả học sinh trong lớp cùng một lúc.

Dạy học sinh với nhiều khả năng học tập khác nhau liên quan đến sự sáng tạo, thời gian và mong muốn làm thế nào học sinh học được tốt nhất. Với các công cụ phù hợp, giáo viên vẫn có thể tiếp cận từng học sinh của mình cho dù phong cách học có thể khác nhau như thế nào. Dưới đây là một số ví dụ về cách giáo viên có thể dạy một lớp có các khả năng học tập khác nhau.

1.      PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

A.      ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

Một trong những điểm tốt nhất để bắt đầu là cách đánh giá học sinh. Một lớp học có thể toàn học sinh cùng tuổi, nhưng khả năng học tập của chúng rất có thể sẽ có khoảng cách rất xa nhau. Ví dụ, một số học sinh có thể là người học trực quan, trong khi những người khác là người học âm thanh. Một số học sinh có thể đọc tốt, trong khi những người khác có thể không đọc được. Tiến hành đánh giá có thể giúp giáo viên xác định các kỹ năng học tập cá nhân, cách học và sở thích của học sinh trong các lớp học có khả năng hỗn hợp .

B.      DẠY HỌC KHÁC BIỆT

Một khi giáo viên có cảm giác về loại học sinh trong lớp học, họ có thể lập kế hoạch cho các chương trình giảng dạy và các khóa học phù hợp. Quá trình này thường được gọi là hướng dẫn khác biệt , liên quan đến việc giáo viên lập kế hoạch có chủ đích cho các khả năng học tập khác nhau của học sinh. Như tác giả và nhà giáo dục Carol Ann Tomlinson (Ed.D.) giải thích, giáo viên sử dụng hướng dẫn khác biệt thay đổi phương pháp giảng dạy của họ ‘để tạo ra trải nghiệm học tập tốt nhất có thể.’

Theo Tiến sĩ Tomlinson, hướng dẫn khác biệt là ‘một cách tiếp cận giảng dạy chủ trương lập kế hoạch tích cực và chú ý đến sự khác biệt của học sinh trong lớp học, trong bối cảnh các chương trình giảng dạy chất lượng cao.’ Mặc dù thuật ngữ này có thể mới đối với một số người, nhưng thực ra đây là một  khái niệm đã sử dụng khá lâu. Ví dụ, hầu hết các giáo viên tự động giải mã học sinh nào học theo cách nào trong vài tuần đầu tiên đến lớp. Phương pháp khác biệt chỉ thu hẹp kỹ năng đó xuống bốn yếu tố cơ bản trong lớp học mà Tiến sĩ Tomlinson định nghĩa là nội dung, quy trình, sản phẩm và môi trường học tập.

2.      ĐẶT PHƯƠNG THỨC THÀNH HÀNH ĐỘNG

Với một kế hoạch tiếp cận và một phương pháp để tuân theo, giáo viên có thể đưa kiến ​​thức mới của họ về học sinh vào thực tế. Điều này có thể được thực hiện thông qua bốn yếu tố của Tiến sĩ Tomlinson.

A.      NỘI DUNG

Nội dung là tài liệu thực tế mà học sinh cần học trong chương trình giảng dạy. Khi nhìn vào tài liệu mới, giáo viên nên tự hỏi làm thế nào họ có thể trình bày nội dung theo cách mà tất cả học sinh có thể tiếp thu được. Kế hoạch các cách khác nhau để cung cấp nội dung có thể làm điều này xảy ra.

Ví dụ, giáo viên có thể trình bày toàn bộ tài liệu cho cả lớp bằng nhiều phương pháp, bao gồm các chương trình máy tính, dự án thủ công, video clip và thậm chí trình diễn trực quan, như cắt bánh để thể hiện phân số. Chỉ cần đảm bảo rằng các phương pháp được sử dụng với từng cấp độ học tập của học sinh trong lớp học.

B.      QUÁ TRÌNH

Quá trình liên quan đến cách học sinh tham gia và học nội dung. Đây là chìa khóa vì nó cho phép học sinh dành thời gian để thu nhận kiến ​​thức mới. Quá trình cũng cho học sinh cơ hội để tìm ra những gì họ có thể hoặc không thể hiểu.

Quá trình cũng có thể được sử dụng như một cách để giáo viên theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Chẳng hạn, nhà tư vấn giáo dục John McCarthy khuyên các giáo viên nên thiết kế ‘một hoặc hai kinh nghiệm xử lý cho mỗi 30 phút hướng dẫn’ . Những kinh nghiệm này cho học sinh nghỉ ngơi và giáo viên có thời gian để tìm ra ai cần hướng dẫn thêm và ai không cần.

Các cách để thực hiện trải nghiệm quá trình có thể bao gồm thời gian làm nhóm, trong đó học sinh có thể nói chuyện với nhau về các tài liệu đã học. Viết nhật ký cũng có thể được sử dụng như một cách để học sinh xử lý và tiêu hóa tài liệu. Viết lại những gì họ đã học có thể giúp họ lưu giữ thông tin cũng như khám phá các phần của tài liệu mà họ có thể không hiểu.

C.      CÁC SẢN PHẨM

Sản phẩm là các dự án hoặc bài tập khuyến khích học sinh áp dụng nội dung trong các tình huống trong và ngoài lớp học. Ví dụ, một khi nội dung được trình bày và thời gian xử lý đã được đưa ra, hãy yêu cầu học sinh phát triển một dự án của riêng mình để minh họa tốt nhất những gì đã học. Ví dụ, học sinh có thể tạo một bảng áp phích với hình ảnh và nhãn, hay phát triển một tiểu phẩm ngắn hoặc vẽ. Giáo viên có thể cung cấp cho học sinh một số gợi ý tùy chọn để lựa chọn và thậm chí cho phép họ làm việc theo nhóm.

D.      MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Môi trường học tập chỉ đơn giản là đề cập đến môi trường lớp học và cách nó hoạt động hoặc cảm nhận với học sinh. Điều quan trọng là giáo viên tạo ra một lớp học sẽ phục vụ tất cả học sinh, bất kể khả năng học tập của họ.

Ví dụ, nếu bài tập trong lớp được đưa ra, hãy phát triển một danh sách chung các yêu cầu và sau đó cung cấp cho học sinh các hướng dẫn bổ sung trên cơ sở cá nhân để nó giải quyết các khả năng học tập của họ. Hãy chắc chắn rằng có những nơi yên tĩnh trong lớp học, nơi học sinh có thể tập trung. Hoặc cung cấp cho họ tùy chọn để làm việc với các đối tác. Hãy chắc chắn rằng lớp học là các tùy chọn được cung cấp bởi vì mỗi học sinh làm việc tốt nhất trong một môi trường khác nhau. Như Tiến sĩ Tomlinson chỉ ra, ‘một số người học cần di chuyển để học, trong khi những người khác ngồi yên lặng sẽ tốt hơn’.

3.      KẾT QUẢ HỌC TẬP

Phân biệt các khả năng học tập khác nhau trong một lớp học có thể mất thời gian và thường cần chuẩn bị thêm. Tuy nhiên, một khi giáo viên có ý tưởng cơ bản về các cấp độ học tập trong lớp học, họ có thể tạo chương trình giảng dạy và các thiết lập được thiết kế riêng cho học sinh của họ. Cá nhân, học sinh sẽ phát triển vì khả năng của giáo viên để đáp ứng từng người trên cấp độ học tập của mình. Nhìn chung, lớp học sẽ duy trì cảm giác đoàn kết, vì không có học sinh cụ thể nào được chọn ra hoặc tụt lại để bắt kịp chính mình.

*Khi cố gắng kết hợp hướng dẫn khác biệt trong lớp học, giáo viên cần hỏi bản thân một bộ câu hỏi để giúp hướng dẫn thích ứng của họ về đánh giá chẩn đoán, nội dung, thực hành giảng dạy và các sản phẩm của học sinh. Điều đó có thể giúp giáo viên đánh giá sự phù hợp hướng dẫn của họ cho những người học đa dạng lớp học. Các câu hỏi sau đây chỉ là một mẫu trong số đó

Đánh giá chẩn đoán

• Làm thế nào tôi có thể đánh giá phạm vi kỹ năng, sở thích và nhu cầu học tập của học sinh trong lớp này?

• Tôi đã được thông báo về bất kỳ học sinh nào có nhu cầu đặc biệt chưa?

• Có bao nhiêu cấp độ khác nhau tồn tại trong lớp này và bằng biện pháp nào?

• Đánh giá này có đánh giá chính xác sự chuẩn bị của học sinh, bộ kỹ năng và kiến thức nội dung không?

Nội dung

• Bản chất và phạm vi của nội dung có phù hợp với tất cả học sinh trong lớp này không?

• Làm thế nào nội dung có thể được điều chỉnh để thu hút tất cả học sinh?

• Những nguồn lực và chiến lược nào có sẵn?

Hướng dẫn thực hành

• Những điểm đầu vào nào tôi có thể cung cấp để thu hút học sinh từ đầu?

• Các kế hoạch giảng dạy của tôi có giúp nâng cao sự hiểu biết của mỗi học sinh lên một cấp độ mới không?

• Tôi có còn giữ tất cả học sinh với kỳ vọng cao không?

Sản phẩm của học sinh

• Tôi có cho phép một loạt các sản phẩm của học sinh thể hiện sự thành thạo không?

• Những loại sản phẩm nào sẽ thể hiện tốt nhất việc làm chủ môn học cho mỗi học sinh, trong khi vẫn giữ cho tất cả học sinh kỳ vọng cao về kiến thức nội dung mới?

• Tôi có tạo điều kiện và đánh giá sự phát triển kỹ năng ngoài việc kiểm tra mức độ hiểu nội dung không?

Sưu tầm.